BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 3, 16/10/2018

  • Hôm nay vào lúc 15h30, Anh có 2 bài báo cáo quan trọng: Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 8)Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 9)

image

    • Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 8) - Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công tychính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định. Theo dự báo chỉ số kỳ này vẫn giữ nguyên ở mức 2.6% so với cùng kỳ trước
    • Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 9) - Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế. Theo dự báo Số lượng thay đổi trợ cấp thất nghiệp cho kỳ này là 4.5k so với 8.7k, dự đoán đồng GBP biến động nhẹ trong thời gian ra tin
  • Vào lúc 16h trong ngày, Đức công bố Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 10). Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế từ Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Âu (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - ZEW) của Đức đánh giá triển vọng kinh tế sáu tháng. Mức độ cao hơn 0 chứng tỏ sự lạc quan; mức độ thấp hơn biểu thị sự bi quan. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 350 nhà đầu tư tổ chứcchuyên viên phân tích của Đức. theo dự đoán của các chuyên gia chỉ số cho kỳ này là -12.3 so với -10.6. Đự báo đồng EUR biến động nhẹ trong thời gian ra tin
Bài Viết Ngẫu Nhiên