BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 6, 28/09/2018

  • vào lúc 14h55 trong ngày, Đức công bố Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 9) - Chỉ báo Thay Đổi Thất Nghiệp (Unemployment Change) ở Đức đo lường sự thay đổi trong số lượng người thất nghiệp trong tháng trước. Theo dự báo của các chuyên gia cho kỳ này là -9K so với tháng trước là -8K, dự đoán đồng EUR sẽ biến động nhẹ trong thời gian ra tin
  • Vào lúc 15h30 trong ngày, đồng GBP sẽ đón 2 tin quan trọng - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 2) và Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 2) - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế. Theo dự báo thì chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội cho kỳ này không thay đổi ở mức 1.3% đối với Năm trên năm0.4% đối với Quý trên quý dự báo đồng GBP sẽ ảnh hưởng trong thời gian ra tin
  • Tin quan trọng cuối tuần này đối với đồng EUR vào lúc 16h00: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 9) - Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát, theo kỳ vọng của các chuyên gia trong kỳ này chỉ số CPI sẽ đạt 2.1% so với 2% kỳ trước. Dự đoán đồng EUR sẽ biến động mạnh trong thời gian trên
  • Và tin tức quan trọng cuối cùng trong tuần này vào lúc 19h30, Canada công bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 7) - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe một nền kinh tế. Canada phát hành dữ liệu GDP mới trên cơ sở hàng tháng. theo dự báo của các chuyên gia cho kỳ vọng kỳ này là 0.1% so với 0.0% kỳ trước, dự báo cặp tỷ giá USDCAD sẽ biến động mạnh trong thời gian ra tin.

Bài Viết Ngẫu Nhiên