BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 6, NGÀY 12/10/2018

Vào lúc 19h30 hôm nay Mỹ sẽ công bố Giá Xuất Khẩuchỉ số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (tháng 9). Trong đó, Giá xuất khẩu theo dõi những thay đổi giá của hàng hóa xuất khẩu Mỹ. Số liệu được sử dụng để xác định liệu sự thay đổi trong số liệu Xuất Khẩu tiêu đề này có đại diện cho sự gia tăng hàng hóa được bán cho các quốc gia nước ngoài hay không, hay chỉ là sự gia tăng trong giá cả hàng hóa xuất khẩu. Xuất khẩu hàng hóa của Mỹ chiếm gần một phần mười GDP cả nước. Số liệu tiêu đề là sự thay đổi trong chỉ số theo tỷ lệ phần trăm từ tháng trước đó hoặc năm trước đó. Và Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Import Price Index) đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu được thu mua nội địa. Theo dự báo của các chuyên gia, Giá Xuất Khẩu (tháng trên tháng) (tháng 9) đạt 0.2% tăng so với kỳ trước -0.1%, Chỉ số Giá Nhập Khẩu đạt 0.2% tăng so với kỳ trước -0.6%. Dự báo đồng USD sẽ biến động không mạnh trong khoảng thời gian trên.

Bài Viết Ngẫu Nhiên