BẢNG TIN KINH TẾ,THỨ 6, 07/09/2018

USDCAD

Vào lúc 19 giờ 30, chúng ta đón một tin vô cùng quan trọng của Mỹ, Bảng lương phi nông nghiệp (nonfarm - payrolls). Tin tức được công bố vô cùng quan trọng trong việc dự đoán sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo kinh tế về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế. Theo các chuyên gia dự báo số liệu đạt 191k cao hơn so với cùng kỳ tháng trước ở mốc 157k. Dự báo, đồng USD biến động cực mạnh trong thời gian này.

Cùng thời gian, 19 giờ 30 Mỹ cũng có công bố về số liệu tỉ lệ thất nghiệp tháng 8. Số liệu này cực kỳ quan trọng khi có thể dự báo được tỉ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước. Dự báo đồng USD biến động cực mạnh trong thời gian này.

Cùng thời điểm, lúc 19 giờ 30 Canada công bố số liệu Thay đổi việc làm, số liệu cho các nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi trong số người có việc làm, tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng. Dự báo, đồng CAD biến động mạnh trong thời gian này.

Cuối ngày, lúc 21 giờ chúng ta đón thông tin cuối cùng khi Canada công bố chỉ số PMI Ivey tháng 8, PMI Iveyđo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng ở Canada. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các chuyên gia dự báo, PMI đạt 61.4 giảm nhẹ so với 61.8 ở cùng kỳ tháng trước. Dự báo đồng CAD biến động mạnh trong thời điểm này.

Bài Viết Ngẫu Nhiên