Dự báo tỷ giá EUR/USD –EUR/USD giao dịch theo đường Zig-Zag trong bối cảnh thị trường ảm đạm vào dịp lễ và Đô-la đang được phục hồi

image

Li sut trái phiếu kho bc tăng đã thúc đy đng Đô-la trên th trường ln nhưng s tăng vt ca chng khoán ti Wall Street và châu Á mc tích cc t th trường M đã làm hn chế s phc hi ca Đô-la M trên th trường ln.

Tỷ giá EUR/USD Hôm thứ Năm

Sau khi kết thúc nhng ngày đu tiên ca tun ngh l vi mc tăng khiêm tn, cp EUR/USD đã chu áp lc vào hôm th Tư và mt đi mc tăng hàng tun. Mc dù thiếu các bn phát hành d liu kinh tế vĩ mô và điu kin giao dch kém, đng Đô-la đã thu được sc mnh nh vào li sut trái phiếu kho bc M tăng. Mc dù không th vượt qua mc 97, Ch s Đô-la M đã c gng gi n đnh trên mc 96,50, điu này cũng h tr cho sc mnh ca USD trên th trường ln. Mc dù t giá đã gim xung dưới mc 1,14 và chm mc 1,134, nhưng khu vri ro đã giúp hn chế tn tht sau đt tăng ti Wall Street và th trường chng khoán châu Á khá tích cc. Các nhà bán l đang tìm cơ hi tăng li nhun ngn hn trong phiên giao dch cui năm và gi cho s biến đng được duy trì mt mc đ c đnh và điu này đã giúp cp tin ly li mt s khon l và tăng tr li mc 1,38.

Khu v ri ro tăng đã hn chế s sa sút ca EURO

Ti thi đim viết bài, cp EUR/USD đang giao dch mc 1,1382, tăng 0,36% trong ngày. Ti thi đim phát hành, lch kinh tế châu Âu tương đi yên ng ngoi tr vic phát hành bn tin kinh tế t Ngân hàng Trung ương Châu Âu, trong khi th trường M s phát hành hai bn cp nht d liu đu tiên - Bng đánh giá nim tin người tiêu dùng – d báo s kh quan và d liu bán nhà mi được d báo s tăng trong tháng 11. Dù d liu vĩ mô có được phát hành hay không, cp đôi này d kiến s tiếp tc b ràng buc bi khi lượng giao dch ít i do dp l cui năm và d kiến s hn chế nhng đng thái tăng giá. Tun ti d kiến s din ra tương t, vi hai ngày đu tun cũng là vào kỳ ngh l. Khng hoBài Viết Ngẫu Nhiên