BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 4, 03/10/2018

  •     Hôm nay vào lúc 15h30, Anh công bố Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9) - Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể. Theo dự báo của các chuyên gia Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 9) kỳ này đạt 54.0 giảm 0.3 so với kỳ trước. Dự đoán đồng GBP sẽ biến động nhẹ trong thời gian ra tin
  •     Đêm nay được dự đoán sẽ là một đêm có nhiều biến động đối với đồng USD với nhiều tin tức quan trọng được công bố bắt đầu từ 19h15:
    • Vào lúc 19h15 Mỹ Báo cáo Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 9) - Báo Cáo Nhân Dụng Quốc Gia ADP là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400.000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. Bản phát hành, hai ngày trước dữ liệu chính phủ, là một dự báo tốt của báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của chính phủ. Sự thay đổi trong chỉ báo này có thể rất biến động. Theo dự đoán của các chuyên gia kỳ vọng cho kỳ này đạt 187K so với 163K của kỳ trước
    • Vào lúc 21h trong ngày Mỹ báo cáo Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 9) - Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM), một chỉ số hỗn hợp được tính toán như một chỉ báo về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. NMI là một chỉ số hỗn hợp dựa trên các chỉ số khuếch tán đối với bốn loại chỉ báo có trọng lượng bằng nhau: Hoạt Động Kinh Doanh (được điều chỉnh theo thời vụ), Đơn Hàng Mới (được điều chỉnh theo thời vụ), Việc Làm (được điều chỉnh theo thời vụ) và Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp. Theo dự đoán của các chuyên gia kỳ vọng trong kỳ này là 58.1 giảm so với 58.5 kỳ trước
    • Vào lúc 21h30 Mỹ công bố Dự Trữ Dầu Thô - Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát. Theo dự đoán của các chuyên gia trong kỳ này sẽ đạt mức 1.985M so với 1.852M
Bài Viết Ngẫu Nhiên