BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 6, 05/10/2018

        Vào lúc 8h30 hôm nay Úc công bố Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 8) - Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể. Theo dự báo của các chuyên gia Doanh Số Bán Lẻ kỳ này đạt 0.3% so với 0.0% kỳ trước. Dự báo đồng AUD sẽ biến động nhẹ sau khi doanh số được công bố
        Tối nay vào lúc 19h30 Mỹ sẽ công bố hàng loạt báo cáo quan trọng, trong đó có Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Non-farm payrolls) (Tháng 9) - Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế. Theo các chuyên gia nhận định con số được kỳ vọng trong kỳ này là 185K giảm 16K so với kỳ trước. Dự báo đồng USD sẽ biến động mạnh trong thời gian ra tin
        Cùng lúc 19h30, Canada công bố Thay Đổi Việc Làm (Tháng 9) - Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng. Theo dự báo của các chuyên gia chỉ số kỳ vọng sẽ đạt 25k so với -51.6k kỳ trước. Dự đoán cặp USDCAD sẽ biến động mạnh trong thời gian ra tin.

Bài Viết Ngẫu Nhiên