PHÂN TÍCH LỊCH KINH TẾ, THỨ 4, 29/08/2018

Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP)

  • Vào lúc 19 giờ 30, Mỹ sẽ công bố chỉ số Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) quý II. Đây là một chỉ số rất quan trọng đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra, GDPthước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế. Theo các chuyên gia dự báo chỉ số GDP đạt +4.0% giảm nhẹ so với kỳ trước +4.1%. Dự báo đồng USD sẽ biến động mạnh trong thời gian này.

  • Tiếp theo chúng ta có một tin quan trọng vào lúc 21 giờ, Mỹ tiếp tục công bố Doanh số nhà chờ bán tháng 7. Doanh số này biểu thị sự thay đổi trong số nhà theo hợp đồng đã được bán nhưng vẫn đang chờ hoàn tất giao dịch mua bán, ngoại trừ công trình xây dựng mới. Các chuyên gia nhận định doanh số sẽ đạt 0.3% giảm tương đối mạnh so với cùng kỳ 0.9%. Dự báo đồng USD biến động tương đối mạnh trong thời gian này.

  • Cuối ngày, chúng ta sẽ đón một tin vô cùng quan trọng lúc 21 giờ 30, Mỹ sẽ công bố Dự trữ dầu thô, đây là một thông tin vô cùng quan trọng vì mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát. Các chuyên gia nhận định sản lượng dự trữ sẽ giảm -0.686M so với cùng kỳ -5.836M. Dự đoán đồng USD sẽ biến động rất mạnh vì thông tin này. 

Bài Viết Ngẫu Nhiên