PHÂN TÍCH LỊCH KINH TẾ, THỨ 5, 30/08/2018

Đồng CAD
  • Vào lúc 14 giờ 55 chiều, chúng ta sẽ đón thông tin Đức công bố “Thay đổi thất nghiệp”, đây là một thông tin vô cùng quan trọng vì cho biết sự thay đổi trong số lượng người thất nghiệp trong tháng trước, qua đó có thể đánh giá tổng thể sức mạnh nền kinh tế Đức. Theo dự báo chuyên gia, số liệu thất nghiệp sẽ giảm -8k so với tháng trước -6k, cho thấy cơ hội việc làm tăng lên cho người lao động. Dự báo, đồng EUR biến động mạnh trong thời gian này.

  • Cuối ngày vào lúc 19 giờ 30, chúng ta đón thông tin từ Canada khi công bố chỉ số GDP (Tổng sản phẩm Quốc nội) trong quý II. Đây là chỉ số thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe nền kinh tế dựa trên sự điều chỉnh lạm phát của tất cả hàng hoá và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nhận định GDP sẽ đạt 0.1% giảm khá mạnh so với cùng kỳ ở mức 0.5%. Dự báo, đồng CAD sẽ biến động mạnh trong thời gian này.

Bài Viết Ngẫu Nhiên