Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo được tạo ra bởi một nhà viết báo tên là Goichi Hosoda và một cộng sự từ năm 1968. Ichimoku dịch ra là “cái nhìn thoáng qua”. Ichimoku là một bộ các chỉ số được thiết kế như một hệ thống giao dịch riêng biệt. Những chỉ số này có thể được sử dụng để xác định mức kháng cự, hỗ trợ, quyết định xu hướng và đưa ra các dấu hiệu giao dịch. Giống như tên gọi của nó chỉ cần một cái nhìn, người phân tích có thể xác định xu hướng và tìm kiếm các dấu hiệu tiềm năng để giao dịch trong xu hướng đó.

Cấu tạo của Ichimoku

Hệ thống Ichimoku là tập hợp chỉ số bao gồm 6 thành phần trong một biểu đồ. Khi kết hợp 6 thành phần này với nhau chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát về thị trường.

  1. Kijun-Sen (đường màu xanh dương) còn được gọi là đường cơ sở, có công thức là (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 trong chu kỳ 26 nến.
  2. Tenkan-Sen (đường màu đỏ) còn được gọi là đường chuyển đổi, có công thức là (Giá cao nhât + Giá thấp nhất)/2 trong chu kỳ 9 nến.
  3. Chikou Span ( đường xanh lá) còn được gọi là đường trễcái bóng của giá, là đường giá đóng cửa hiện tại được vẽ lùi về 26 nến.
  4. Senkou Span A còn được gọi là đường dẫn A(đường màu cam), có công thức là (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2. Là thành phần để hình thành mây kumo
  5. Senkou Span B còn được gọi là đường dẫn B(đường màu xám), có công thức là (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2 trong chu kỳ 52 nến.
  6. Mây kumo được hình thành bởi đường dẫn A và đường dẫn B

image

Hệ thống 6 thành phần Ichimoku hoạt động tốt khi dùng kết hợp tất cả 6 thành phần, nhiều người đã thử chỉ dùng 2 hoặc 3 thành phần nhưng đều không mang lại kết quả. Vậy thì phải hiểu rõ tất cả thành phần của hệ thống này và hiểu làm sao chúng lại kết hợp hoàn hảo với nhau như vậy. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn ở bài tiếp theo 

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên