Giao dịch Forex cần phải có những kiến thức về phân tích kỹ thuật và phân tích các tin tức cơ bản. Mặc dù hầu hết các Trader tập trung nhiều vào 2 mảng trên, tuy nhiên, càng ngày càng nhiều người lại đi theo xu hướng phân tích tâm lý thị trường.
Bằng cách sử dụng chỉ số Correlation sẽ cho bạn thấy được sự tương quan giữa các đồng tiền tệ và cải thiện thêm về chiến lược quản lý rủi ro trong giao dịch của mình.

Chỉ số Currency Correlation (tương quan tiền tệ)

Các đồng tiền luôn có sự tương quan lẫn nhau, điều này khá dễ hiểu. Nếu bạn đang giao dịch đồng bảng Anh (GBP) với đồng yên Nhật (JPY), điều đó tức là bạn đang giao dịch trên 2 cặp GBP/USD và USD/JPY.
Điều đó cho bạn thấy được thằng cặp GBP/JPY có mối quan hệ mật thiết với đồng Đô-La Mỹ (USD).

Cách sử dụng biểu đồ tương quan tiền tệ trong giao dịch Forex

correlation forex
Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy được các chỉ số âm và dương khác nhau:
- Chỉ số Dương: Tỷ lệ của 2 cặp tiền này di chuyển cùng hướng.
- Chỉ số Âm: Tỷ lệ của 2 cặp tiền này di chuyển khác hướng
Chỉ số tương quan tiền tệ được chia làm 4 nhóm
1. Xanh lá: ít hoặc không tương quan
2. Xanh dương: Tương quan yêu
3. Cam: Tương quan tốt
4. Đỏ: Tương quan mạnh
Ví dụ nhìn vào biểu đồ trên bạn có thể thấy:
- Chỉ số tương quan dương mạnh nhất là ở cặp USD/CAD và EUR/CAD. (+91). Điều này cho ta biết được 91% khoảng thời gian thì cặp USD/CAD và EUR/CAD di chuyển cùng hướng (USD/CAD tăng thì EUR/CAD tăng và ngược lại)
- Chỉ số tương quan âm mạnh nhất là ở cặp EUR/GBP và GBP/CHF. (-96).Điều này cho ta biết được 96% khoảng thời gian thì cặp EUR/GBP và GBP/CHF di chuyển ngược hướng (EUR/GBP tăng thì GBP/CHF giảm và ngược lại)

Mẹo giao dịch

Nếu bạn thấy 2 cặp tiền di chuyển theo hướng ngược với chỉ số tương quan thì bạn nên chốt lệnh đề phòng rủi ro.
Ví dụ 91% USD/CAD và EUR/CAD di chuyển giống nhau, nhưng một lúc bạn thấy bỗng dưng 2 cặp này di chuyển ngược nhau thì đó là lúc thị trường điều chỉnh, có khả năng dẫn đến những sai lệch so với phân tích của bạn. Lúc này, để bảo đảm lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro, bạn nên cắt lệnh

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên