Mô Hình Đỉnh Đầu Hai Vai

  • Theo nghiên cứu của Bulkowski vào năm 2005, với mức giá giảm trung bình tối đa 22%, mô hình đỉnh đầu hai vai được xem là mô hình giá tốt nhất của dạng thị trường tăng. Mô hình đỉnh đầu hai vai bao gồm 3 chữ “A”, trong đó, đỉnh ở giữa (Đầu) cao hơn đỉnh hai bên, đỉnh đầu tiên (Vai trái) và đỉnh thứ 3 (Vai phải) có độ cao là gần bằng nhau. Mô hình này có 2 đáy là nách chính là mức giá thấp nhất, nách trái nằm giữa vai trái và đầu, nách phải nằm giữa đầu và vai phải.
  • Đường “cổ” là đường vẽ nối 2 đáy với nhau, ở hình dưới, nách trái bằng với nách phải nên đây là đường “cổ" ngang.image

Đường “Cổ" Chếch Lên Của Mô Hình Đỉnh Đầu Hai Vai

  • Nếu nách trái thấp hơn nách phải, thì đây là đường “cổ” chếch lên trên.image

Đường “Cổ” Chếch Xuống Của Mô Hình Đỉnh Đầu Hai Vai

  • Tương tự, nếu nách trái cao hơn nách phải, thì đây là đường “cổ” chếch xuống dưới. image

Tâm Lý Giao Dịch Của Mô Hình Đỉnh Đầu Hai Vai

  • Tâm lí giao dịch của mô hình này như sau: Trong xu hướng tăng, có một vai trái được hình thành, đáy đầu tiên sau vai trái chỉ là sự hồi lại của xu hướng. Sau đó, giá lại tiếp tục tăng để tạo ra một đỉnh mới cao hơn vai trái. Lúc này, mô hình đỉnh đầu hai vai vẫn chưa được hình thành. Tuy nhiên, từ đây bắt đầu các vấn đề quan trọng kể từ đáy thứ hai hoặc vai phải.
  • Đối với dạng đường “cổ" chếch xuống, đáy thứ hai được tạo ra bởi sự hồi lại sau khi tạo thành đỉnh đầu và đáy này thấp hơn so với dự kiến. Vì đáy thứ hai này thấp hơn đáy trước, và theo định nghĩa của xu hướng tăng: “đáy và đỉnh tăng dần”, do đó, ta có thể dự đoán đây là dấu hiệu của việc kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu xu hướng giảm mới. Việc vai phải thấp hơn so với vai trái cộng với xuất hiện thanh phá vỡ đường hỗ trợ (đường “cổ") chính là yếu tố xác nhận xu hướng giảm này.image

  • Tuy nhiên, đối với dạng đường “cổ” chếch lênh, đáy thứ hai được tạo thành bởi sự hồi lại từ đỉnh đầu, và đáy này vẫn cao hơn đáy trước, điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn được giữ nguyên vẹn. Traders chỉ nên lo lắng khi vai phải không thể tạo ra một đỉnh cao hơn nữa và có khả năng phá vỡ đường hỗ trợ (đường “cổ"), từ đó chuyển thành xu hướng giảmimage

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên