PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ?

 • Lịch sử giá nói lên điều gì?
 • Giá hiện tại cho bạn biết như thế nào?
 • Tương lai giá sẽ ra sao?

Những vấn đề sẽ được giải đáp nếu bạn đã biết Phân tích kỹ thuật trong đầu tư trên thị trường. Vậy Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA)phương pháp phân tích hệ thống trên thị trường giao dịch dựa vào những số liệu trong quá khứ để xác định tình hình hiện tại dự báo những khả năng có thể xảy ra trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật (Technica Analysis)

PHÂN BIỆT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (TA) & PHÂN TÍCH CƠ BẢN (FA)

Phân tích kỹ thuật phân tích biến động về giá cả để dự đoán tương lai >< Phân tích Cơ bản phân tích sự vận hành kinh tế vi mô, vĩ mô để dự đoán tương lai.

VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ FOREX?

Thị trường Forex rất rộng lớn, nên rất khó để thao túng giá cả. Chính vì vậy, Phân tích kỹ thuật tập trung vào diễn biến giá cả vô cùng hiệu quả khi được sử dụng trên thị trường Forex.

NỀN TẢNG CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ?

 • Thị trường luôn luôn đúng.
 • Giá sẽ dịch chuyển theo xu hướng.
 • Lịch sử sẽ được lặp lại trên thị trường.

ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng, phổ biến rộng rãi
 • Tập trung vào diễn biến giá.
 • Tìm được điểm vào và thoát lệnh

Nhược điểm:

 • Có sai số, độ trễ trong phân tích
 • Phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của trader.

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên