PHÂN TÍCH CẶP TIỀN EUR/NZD, W, 10:20, 13-08-2018

PHÂN TÍCH CẶP TIỀN EUR/NZD, W, 10:20, 13-08-2018 by AZINVEX

Phân tích và Nhận Xét:
  • Cặp tiền EUR/NZD tạo đáy trong chuỗi giảm liên tục khi tạo đỉnh tại 1.80233 (19/04/2016). Sau khi tạo đáy 1.45455 (02/06/2017) hoàn tất - xu hướng tăng là chủ đạo của cặp tiền EUR/NZD từ năm 2017. SideWay trong năm 2018 là chủ đạo sau đà tăng mạnh 2017.
  • Mẫu hình giá theo đồ thị tuần hiện tại đang di chuyển đúng theo lý thuyết mô hình sóng Elliot.
  • Trong giai đoạn 2018, EUR/NZD di chuyển đi ngang và giảm nhẹ về Fibonacci 50%, bật tăng mạnh (18/06/2018) kèm Volume cao hơn mức bình quân 20 phiên. Xác nhận bước vào sóng 5 của sóng tăng giá.
  • Kháng cự tại cận trên Bollinger Bands, mẫu hình nến tuần (10/08/2018) chưa vượt được kháng cự, kèm theo Volume suy giảm nằm dưới mốc bình quân 20 phiên.
  • Phe mua đang chiếm ưu thế khi nến tuần hiện tại đang tích lũy tại khu vực đỉnh 1.73541 ngay cận trên Bollinger Bands.
Kết Luận:

  • Phe mua đang chiếm ưu thế trong xu hướng giá lên của cặp tiền EUR/NZD
  • Đang trong giai đoạn sóng 5 của mô hình sóng tăng.
  • Nếu nến W xuất hiện tiếp theo là màu xanh nằm ngoài dãy Bolliger thì sóng tăng vẫn còn tiếp diễn --> Buy: take profit 1.79575, stoploss 1.71237
  • Nếu nến W xuất hiện tiếp theo màu đỏ, khả năng sóng 5 đã chấm dứthình thành sóng 5 cụt. khả năng tiếp theo sẽ là sóng điều chỉnh. Sell: take profit 1.70249, stoploss 1.77050
Bài Viết Ngẫu Nhiên