BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 3, 18/09/2018

image
  • Hôm nay vào lúc 15h15, Draghi Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu sẽ có bài phát biểu quan trọng. Với tư cách là người đứng đầu ECB kiểm soát các mức lãi suất ngắn hạn, ông có tầm ảnh hưởng tới giá trị đồng EUR hơn bất cứ người nào khác. Những lời bình luận của ông có thể quyết định xu hướng tích cực hay tiêu cực trong ngắn hạn. Dự đoán đồng EUR sẽ biến động mạnh trong thời gian trên.

image

  • Vào lúc 19h30, CANNADA công bố Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 7) Doanh Số Sản Xuất (Manufacturing Sales) đo lường những thay đổi trong giá trị doanh số tổng thể được tạo ra tại cấp sản xuất, chỉ số được các chuyên gia dự báo là 0.6% giảm 0.5% so với cùng kỳ trước.
Bài Viết Ngẫu Nhiên