BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 5, NGÀY 11/10/2018

Vào lúc 13h45 hôm nay, Pháp sẽ có 2 báo cáo về chỉ số CPICPHI... được công bố, trong đó Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (tháng 9) Pháp đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi của xu hướng thu mua và lạm phát. Theo dự báo của các chuyên gia, chỉ số CPI (tháng 9) đạt -0.2% giảm so với kỳ trước là 0.5%. Dự báo đồng EUR sẽ có biến động nhẹ trong thời gian trên
Vào lúc 14h hôm nay, Tây Ban Nha sẽ có 2 báo cáo về chỉ số CPICPHI... được công bố, trong đó Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (tháng 9) Tây Ban Nha đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi của xu hướng thu mua và lạm phát. Theo dự báo của các chuyên gia, chỉ số CPI (tháng 9) đạt 2.2% bằng với kỳ trước. Dự báo đồng EUR sẽ có biến động nhẹ trong thời gian trên
Vào lúc 14h30 hôm nay, Thụy Điển sẽ có báo cáo về chỉ số CPI, Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (tháng 9) Thụy Điển đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi của xu hướng thu mua và lạm phát. Theo dự báo của các chuyên gia, chỉ số CPI (tháng 9) đạt 2.2% tăng so với kỳ trước 2.0%. Dự báo đồng EUR sẽ có biến động nhẹ trong thời gian trên
Vào lúc 19h30 hôm nay, Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI Lõi (tháng trên tháng) (tháng 9), trong đó Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát. Theo dự báo của các chuyên gia, chỉ số CPI Lõi (tháng 9) đạt 0.2% tăng so với với kỳ trước 0.1%. Dự báo đồng USD sẽ có biến động mạnh trong thời gian trên

Bài Viết Ngẫu Nhiên