Card image cap

Kinh Nghiệm Xương Máu || Phần 5: Correlation. Bạn Đã Biết Chưa?

Giao dịch Forex cần phải có những kiến thức về phân tích kỹ thuật và phân tích các tin tức cơ bản. Mặc dù hầu hết các Trader Forex tập trung nhiều vào 2 mảng trên, tuy nhiên, càng ngày càng nhiều người lại đi theo xu hướng phân tích tâm lý thị trường.