forex fibonacci 1

Ý tưởng cho chiến thuật Forex này là sử dụng Hỗ Trợ / Kháng Cự ở các vị trí Fibonacci và đồng thời, RSI sẽ cho thấy thêm điều kiện Quá bán hoặc Quá mua.
TimeFrame: H1

Những gì bạn cần

- Fibonacci thoái lui với cản 127.2 và 161.8
- Stochastic Oscillator (5,3,3)
- Biết một ít kiến thức về Price Action
Stochastic Oscillator có K Period = 5, D Period = 3, Slowing = 3 (5, 3, 3 ).
Ở trong ví dụ bên dưới tôi sử dụng Fibonacci mặc định. Tuy nhiên, tôi thêm cản -0.272 và -0.618 và gán nhãn là -127.2 và -161.8 Bạn có thể nhanh chóng thêm vào 2 cản này bằng cách:
1. Vẽ Fibonacci trên MetaTrader4 như bình thường.
2. Nhấp 2 lần vào đường vẽ.
3. Chuột phải vào đường vẽ và chọn “Fibo properties”
4. Bên dưới tab “Fibo Levels”, thêm vào -0.272 và -0.618
5. Dán nhãn cho nó là -127.2 và -161.8 và bấm “OK”.
forex fibonacci 2
forex fibonacci 3

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã ghi dấu “-” như trên hình.

Fibonacci Tăng

Chúng ta có thể hình ở hình bên dưới để hình dung
forex fibonacci 4
Quy tắc vào lệnh MUA
- Sau một đoạn hồi giá của xu hướng tăng.
- Đảo chiều tại điểm “Sweet Spot”.
- Một mẫu tăng của mô hình nến
- Stochastic Oscillator quá bán

Trong hình bạn có thể thấy, sau một xu hướng hồi giá thì đụng cản 61.8 đây được gọi là cản “Sweet Spot”.
Khi giao dịch theo phương pháp này, cản Fibonacci chính là chìa khóa của tín hiệu, và Mô hình Nến được dùng để xác định điểm vào lệnh.
Trong ví dụ của tôi, bạn có thể vào lệnh tại Giá Mở Cửa của nến tăng theo mô hình Engulfing.
STOP LOSS
Đặt Stop Loss 3 - 5 Pips bên dưới đáy của đoạn đảo chiều
Take Profit
Bạn có thể chốt tại cản 0; 127.2; 161.8

Fibonacci Giảm

Chúng ta có thể hình ở hình bên dưới để hình dung
forex fibonacci 5
Quy tắc vào lệnh BÁN
- Sau một đoạn hồi giá của xu hướng giảm.
- Đảo chiều tại điểm “Sweet Spot”.
- Một mẫu giảm của mô hình nến
- Stochastic Oscillator quá mua
Trong hình bạn có thể thấy, sau một xu hướng hồi giá thì đụng cản 61.8 đây được gọi là cản “Sweet Spot”.
Khi giao dịch theo phương pháp này, cản Fibonacci chính là chìa khóa của tín hiệu, và Mô hình Nến được dùng để xác định điểm vào lệnh.
Trong ví dụ của tôi, bạn có thể vào lệnh tại Giá Mở Cửa của nến giảm theo mô hình Engulfing.
STOP LOSS
Đặt Stop Loss 3 - 5 Pips bên trên đỉnh của đoạn đảo chiều
Take Profit
Bạn có thể chốt tại cản 0; 127.2; 161.8

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên