Mô Hình Cờ Sau Xu Hướng Tăng

 • Trong một xu hướng tăng, mô hình cờ là mô hình có một cột cờ là thanh thể hiện sự tăng giá và một phần kéo dài với hai đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau, có thể chếch xuống, chếch lênh hoặc nằm ngang. Sau một thanh phá vỡ đường kháng cự, thị trường có một sự hồi lại và tiếp tục tăng cao hơn.image


Mô Hình Cờ Sau Xu Hướng Giảm

 • Mô hình cờ sau xu hướng giảm thì ngược lại, khi giá bắt đầu giảm thì tiếp theo là một lá cờ tăng nhẹ và sau đó là phá vỡ đường hỗ trợ như đã được dự tính. image

Thống Kê Mô Hình Cờ Trong Xu Hướng Tăng Và Giảm

 • Thực tế, lá cờ và cột cờ hợp với nhau một góc 45 độ sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Sự hồi lại sau xu hướng cũng nên ở một chiều ngược lại (ví dụ: Xu hướng tăng thì đoạn lá cờ nên giảm, Xu hướng giảm thì đoạn lá cờ nên tăng).imageimage

Những Đặc Điểm Làm Tăng Tính Hiệu Quả Của Mô Hình Cờ

 • Theo Bulkowski, những đặc điểm làm tăng tính hiểu quả của cờ:
 • Mô hình cờ xu hướng tăng hiệu quả nhất khi chúng xảy ra trong khoảng ⅓ biên độ giá của 52 tuần gần nhất. Mô hình cờ xu hướng giảm hiệu quả nhất khi chúng xảy ra trong khoảng ⅓ biên độ giá của 52 tuần gần nhất.
 • Những lá cờ có biên độ hẹp được ưa chuộng hơn là những lá cờ có biên độ rộng.
 • Sự hồi lại của cờ phải đi ngược lại với xu hướng của cán cờ. Nếu đi cùng xu hướng của cán cờ thì sẽ không hiệu quả.

Biểu Đồ Minh Hoạ Của Mô Hình Cờ Xu Hướng Tăng

 • Đồ thị dưới đang minh hoạ cho một xu hướng tăng. Giá tăng từ đáy vào một kênh có đường hỗ trợ và đường kháng cự song song với nhau. Khi đạt đến đường kháng cự phía trên, một thanh nhảy giá (gap) xuất hiện, vượt lên trên phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục xu hướng.image

Biểu Đồ Minh Hoạ Của Mô Hình Cờ Xu Hướng Giảm

 • Sau một đợt giảm mạnh, biểu đồ bên dưới bước vào một giai đoạn củng cố để tạo mô hình cờ. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ của mô hình cờ thì sẽ tiếp tục giảm mạnh.image

Mô Hình Cờ Cán Cao Và Biên Độ Hẹp

 • Một lá cờ cán cao và lá cờ hẹp là dạng đặc biệt của mô hình cờ này. Và theo như Bulkowski thì ông ta xem mô hình này là một trong những mô hình có hiệu quả đứng đầu.image

Mức Tăng Trung Bình Cao Nhất Của Mô Hình Cờ Cán Cao Và Biên Độ Hẹp

 • Nếu như mô hình cờ cán cao và biên độ hẹp xuất hiện sau một đợt tăng giá khoảng 90% hoặc hơn thì tỉ lệ thất bại rất thấp (khoảng 0%) và tỉ lệ tăng trung bình khoảng 69%.image

Biểu Đồ Minh Hoạ Cho Cờ Cán Cao Và Biên Độ Hẹp

image

Những Đặc Điểm Làm Tăng Tính Hiệu Quả Của Mô Hình Cờ Cán Cao Và Đáy Hẹp

 • Những đặc điểm làm tăng tính hiểu quả của mô hình cờ cán cao và đáy hẹp:
 • Kênh hồi từ đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất phải nhỏ hơn 36% của đoạn cán cờ trước đó.
 • Mô hình này hiệu quả hơn khi kênh của lá cờ diễn ra ít hơn 15 thanh.
 • Lá cờ nào khít hơn thì hiệu quả hơn so với cờ không đều, khó đoán hoặc có biên độ rộng.

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên