PHÂN TÍCH LỊCH KINH TẾ - THỨ 3, 14/08/2018

  • Vào buổi sáng lúc 9 giờ, sẽ Công bố Sản lượng Công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7. Chỉ số sau công bố sẽ tác động đến lạm phát và kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng xu hướng đồng CNY. Dự báo đồng CNY sẽ biến động mạnh trong khoảng thời gian này.

  • Lúc 13 giờ chiều, chỉ số GDP của Đức trong quý sẽ được công bố, đây là 01 thông tin rất quan trọng để biết được: thước đo rộng nhất hoạt động kinh tế và là chỉ số quan trọng về sức khỏe nền kinh tế. Sự thay đổi phần trăm hàng quý trong GDP cho biết tỷ lệ tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế. Dự báo đồng EUR sẽ biến động mạnh trong khoảng thời gian này, lưu ý không giao dịch trong khoảng thời gian này đối với đồng EUR.

  • Buổi chiều lúc 15 giờ 30, chỉ số thu nhập trung bình+ tiền thưởng (tháng 6) của Vương quốc Anh được công bố, đây là chỉ số cho biết các công ty và chính phủ trả tiền cho người lao động, chỉ số tác động đến thu nhậpchi tiêu của người dân qua đó sẽ biểu đạt được sức khỏe của nền kinh tế.

  • Cùng thời điểm 15h30 chiều, Anh tiếp tục có thông tin về Thay đổi trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7 , đây là chỉ số biểu đạt tình trạng yếu kém hay khỏe mạnh của thị trường lao động đối với sự phát triển của nền kinh tế. Dự báo đồng GBP biến động rất mạnh trong thời gian này, lưu ý không giao dịch trong khoản thời gian này đối với đồng GBP

  • Cuối cùng vào lúc 16 giờ, Chỉ số cảm tính kinh tế của Zew Đức, chỉ số cho biết mức độ lạc quan hay bi quan trong 06 tháng của Trung tâm nghiên cứu kinh tế Châu Âu. Dự báo đồng EUR sẽ biến động mạnh trong thời gian này, lưu ý không giao dịch đồng EUR trong khoản thời gian này

Bài Viết Ngẫu Nhiên